Politica protejare date


STIMATA DOAMNA, STIMATE DOMN,

Asa cum probabil cunoasteti incepand cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Scopul principal al Regulamentului este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Ne bucuram si va multumim pentru faptul ca ati optat sa fiti clientul nostru si dorim sa va asiguram ca societatea noastra a tratat si trateaza cu maxima seriozitate aspectele de siguranta ale datelor cu caracter personal ale fiecarui client si, in conformitate cu noile reglementari, pentru ca dumneavoastra sa fiti cat mai bine informat, va punem in continuare la dispozitie toate informatiile de care aveti nevoie pentru a sti intotdeauna ce date prelucram, in ce scop si mai ales care sunt drepturile dumneavoastra in relatia cu compania noastra:


1. Exclusiv pentru a putea sa prestam serviciile noastre referitoare la transport si livrare a produselor comandate pe pagina de web (magazin on-line) www.mobshop.ro si www.scaune-online.ro conform contractului la distanta pe care l-am incheiat cu dumneavoastra: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare. Prelucrarea si stocarea acestor date este necesara pentru executarea contractului la distanta incheiat cu dumneavoastra, pe intreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale si inca 5 ani dupa incetarea acestora, cu exceptia cazurilor in care legea sau regulile de arhivare prevad un termen mai lung.

Societatea noastra NU FOLOSESTE datele dumneavoastra cu caracter personal pentru efectuarea de studii si cercetari de piata, efectuarea de statistici sau pentru transmiterea de comunicari de marketing direct in scop de reclama, marketing si publicitate – cu privire la produsele, serviciile si promotiile companiei noastre.

2. În cazul in care compania noastra va aprecia ca este in interesul sau legitim sa realizeze studii si cercetari de piata, statistici sau comunicari de marketing direct in scop de reclama NE OBLIGAM ÎN MOD FERM sa va solicitam acordul prealabil in acest sens si numai dupa o informare temeinica cu privire la datele cu caracter personal pentru prelucrarea carora va solicitam acordul expres si a scopului in care realizam aceasta prelucrare.
În sensul celor de mai sus refuzul dumneavoastra de a va fi utilizate datele cu caracter personal nu trebuie justificat sub nici o forma si nu incumba nici o potentiala lezare a drepturilor dumneavoastra de client/consumator final al companiei noastre.

3. În conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, drepturile dumneavoastra sunt urmatoarele:

3.1 Dreptul de a fi informat
În calitate de operator, luam masurile adecvate pentru ca informatiile furnizate si comunicarile referitoare la prelucrare sa fie intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, intr-un limbaj clar si simplu.Informatiile pot fi furnizate fie in scris, fie prin alte mijloace (inclusiv in format electronic, atunci cand este oportun).

3.2 Dreptul de acces la date
Aveti dreptul de a obtine accesul la datele dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam sau la copii ale acestora; aveti, de asemenea, dreptul de a obtine de la noi informatii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date.
Pentru a putea fi informat cu privire la prelucrare si a putea verifica legalitatea acesteia, aveti dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la dumnevoastra pe care le prelucram. De asemenea, aveti dreptul de a obtine de la noi confirmarea ca se prelucreaza sau nu datele dumnevoastra cu caracter personal.
Daca prelucram datele dumnevoastra cu caracter personal, aveti dreptul de acces la datele respective; de asemenea, intr-o astfel de situatie, aveti dreptul de acces la urmatoarele informatii:

- scopurile prelucrarii;

- categoriile de date cu caracter personal vizate;

- destinatarii/categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, in special destinatari din state terte ori organizatii internationale;

- perioada pentru este preconizata stocarea datelor sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;

- faptul ca aveti dreptul de a ne solicita rectificarea, stergerea datelor sau restrictionarea prelucrarii datelor si dreptul de a va opune prelucrarii;

- dreptul dumnevoastra de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal;

- daca datele nu sunt colectate de la dumnevoastra, orice informatii referitoare la sursa;

- existenta unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri) si informatii privind logica utilizata si importanta si consecintele preconizate ale prelucrarii pentru dumnevoastra.

3.3 Dreptul la rectificarea datelor
Aveti dreptul de a obtine rectificarea inexactitatilor datelor dumnevoastra pe care le prelucram sau le controlam.
Daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, aveti dreptul ca acestea sa fie rectificate de noi, fara intarzieri nejustificate. În functie de scopul prelucrarii datelor cu caracter personal, aveti dreptul ca datele pe care le prelucram sa fie completate (daca este cazul), inclusiv in urma oferirii de declaratii suplimentare de catre dumneavoastra.


3.4 Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, in cazurile prevazute de lege.

Aveti posibilitatea de a solicita ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie sterse fara intarzieri nejustificate daca nu mai este necesar sa le prelucram.

Aveti dreptul la stergerea datelor care va privesc in urmatoarele situatii:

- datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);

- va-ti retras consimtamantul in temeiul caruia a avut loc prelucrarea si nu exista un alt temei pe care ne putem baza pentru a va prelucra datele;

- va opuneti prelucrarii (in temeiul dreptului la opozitie) si nu exista motive legitime care sa ne dea dreptul de a va prelucra datele in continuare;

- am prelucrat datele dumneavoastra in mod ilegal;

- exista o obligatie legala a noastra pentru care este necesara stergerea datelor;

- colectarea datelor a avut loc in legatura cu oferirea de servicii unui minor.

La randul nostru, avem dreptul sa refuzam solicitarea ta de stergere a datelor cu caracter personal daca este necesar sa le prelucram:

- pentru a respecta o obligatie legala de prelucrare;

- pentru a indeplini o sarcina executata in interes public sau la solicitarea motivata a unei autoritati oficiale;

- pentru motive de interes public in domeniul sanatatii publice;

- in scopuri de arhivare in interes public ;

- in conformitate cu legislatia protectiei datelor cu caracter personal, in masura in care dreptul la stergerea datelor este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective;

- pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

3.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor

Aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, atunci cand este necesar.

Aveti dreptul de a ne cere sa restrictionam prelucrarea datelor dumneavoastra daca cel putin una dintre urmatoarele conditii este indeplinita:
- contestati exactitatea acelor date – in acest caz, vom opri prelucrarea pana cand vom verifica exactitatea acelor date;

- prelucrarea este ilegala – caz in care, desi aveti dreptul ca datele dumneavoastra sa fie sterse („dreptul de a fi uitat”), va opuneti stergerii si ne solicitati sa restrictionam utilizarea lor;

- nu mai avem nevoie de acele date, dar dumneavoastra ni le solicitati in scopul constatarii, al exercitarii sau al apararii unui drept in instanta;

- v-ati opus prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini de interes public sau v-ati opus prelucrarii necesare in scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui tert – in toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastra pe parcursul perioadei in care vom solicita opinia autoritatilor competente in sensul de a se pronunta daca motivele legitime care intemeiaza prelucrarea datelor de catre noi prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

Vom continua sa prelucram (si altfel decat prin stocare) datele a caror prelucrare a fost restrictionata de dumneavoastra daca si in masura in care:
- sunteti de acord cu prelucrarea;

- prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- prelucrarea este necesara pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizicesau juridice;

- prelucrarea este necesara din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Va vom informa inainte de a ridica restrictionarea prelucrarii.

În functie de modul concret in care prelucram datele in cauza, pentru a da curs cererii de restrictionare a prelucrarii, putem muta temporar intr-un alt sistem de prelucrare datele a caror prelucrare este restrictionata, putem bloca accesul utilizatorilor la acele date sau adopta orice masuri cu efect similar.

3.6 Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau in numele nostru, in conditiile prevazute de lege.
Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal care este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public, rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care suntem investiti sau este necesara pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui tert.
Aveti si dreptul de a va opune prelucrarii in scop de marketing direct.

De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in scopuri de cercetare stiintifica ori istorica sau in scopuri statistice, mai putin in cazul prelucrarea respectiva este necesara pentru indeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

3.7 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a obtine transferul catre un alt operator al datelor dumneavoastra pe care le prelucram.

Puteti obtine de la noi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, pentru a le utiliza in scopurile in care doriti si aveti posibilitatea de a le transfera dintr-un mediu in altul, intr-un mod sigur si facil.
Aveti dreptul la portabilitate numai in privinta datelor pe care le prelucram in temeiul consimtamantului dumneavoastra, pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract, la cererea dumneavoastra.

3.8 Dreptul la retragerea consimtamantului

În situatiile in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul consimtamantului dumneavoastra exprimat in mod expres, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul; puteti face aceasta in orice moment la fel de usor cum ni l-ati acordat initial prin intermediul unui mesaj comunicat prin e-mail la adresa Bd. Iancu de Hunedoara 29F, Et. 1 - 2 Sector 1, Bucuresti .
Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care am realizat-o inainte de retragere.

3.9 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

La momentul la care va prezentam aceasta NOTA DE INFORMARE, nu prelucram in mod automat datele dumneavoastra.

Daca in viitor vom realiza prelucrari automate ale date dumneavoastra:

- aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii intemeiate pe astfel de prelucrari, care produc efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care va afecteaza altfel in mod semnificativ;

NU VETI BENEFICIA INSA DE DREPTUL DE MAI SUS ATUNCI CÂND DECIZIA:

- este necesara pentru incheierea sau executarea contractului intre dumneavoastra si societatea noastra;

- este prevazuta de lege;

- este intemeiata pe consimtamantul dumneavoastra explicit.

În cazul in care decizia este necesara pentru incheierea ori executarea unui contract intre dumneavoastra si societatea noastra sau este intemeiata pe consimtamantul dumneavoastra explicit, aveti urmatoarele drepturi:

- dreptul de a obtine interventie umana in luarea deciziei;

- dreptul de a va exprima punctul de vedere;

- dreptul de a contesta decizia.

Deciziile noastre intemeiate pe prelucrari automate, atunci cand sunt permise, nu vor avea la baza categoriile speciale de date cu caracter personal ale dumneavoastra, cu exceptia cazului in care ati consimtit aceasta in mod expres sau prelucrarea acelor date este necesara pentru motive de interes public major, in temeiul legii.

3.10 Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere

Pe langa orice alte drepturi pe care le aveti cu privire la formularea de cereri inaintea instantelor judecatoresti si a altor autoritati, aveti dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere a prelucrarii datelor, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi incalca legislatia.
Puteti depune plangere in special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene:

- in care aveti resedinta obisnuita;

- in care se afla locul tau de munca;

- in care a avut loc presupusa incalcare a drepturilor dumneavoastra cu privire la protectia datelor;

- in Romania, autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a va facilita exercitarea drepturilor mai sus enumerate.

Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti, Romania,

cod postal 010336, numar de telefon (fix): 031 805 92 11, numar de fax: 031 805

96 02, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro, website:

http://www.dataprotection.ro/

 

SEMNIFICATIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal. În Romania, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
- Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile):
datele cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice;

- Date cu caracter personal:
orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”).

O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.
În notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (date sensibile); diagnosticul stabilit (date sensibile); date genetice (date sensibile); date biometrice (date sensibile); date de geolocatie. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastra pe care le prelucram sunt cele mai sus enumerate, la punctul 1 din prezentul document.

- Operator:
persoana fizica sau juridica care decide in ce scop si prin ce mijloace sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului. În relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.

- Persoana imputernicita:
orice persoana fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului, alta decat angajatii operatorului.

- Persoana vizata:
persoana fizica la care se refera (careia ii „apartin”) anumite date cu caracter personal. În relatia cu societatea noastra (operator), dumneavoastra sunteti persoana vizata.

- Prelucrare a datelor cu caracter personal:
orice operatiune/set de operatiuni efectuata/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune cu privire la datele cu caracter personal, indiferent daca aceasta are loc prin mijloace automate manuale sau mixte.

- Stat tert:
un stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.

 

Va multumim,

Echipa S.C. Exclusive Leaving S.R.L

Nu există produse în coș !
Bine ai venit! []
discounturi mobila